معرفی مختصر امکانات، توانمندی و خدمات

اطمینان از آرامش برای آسایش زندگی با استفاده از پایش (مانیتورینگ)، هوشمندسازی و پروژه های مرتبط به بهره وری مدیریت منابع آب و انرژی، همچنین ممیزی انرژی و ارائه راهکار عملی در بهبود مصرف، زمینه های اصلی فعالیت این شرکت می باشد.
رفتن به آموزش، اطلاع رسانی و خویش انجامی (DIY)

آموزش، اطلاع رسانی و خویش انجامی (DIY)

محوریت فعالیت های شرکت هوشمند نگر ستاک مبتنی بر دانش و الگویی علم محور است که ریشه در فعالیتهای تخصصی تیم کاری این شرکت در محیطهای دانشگاهی دارد. بنابر این آموزش و اطلاع رسانی را بخشی از الزامات و خدمات اساسی خود می داند. خدمات آموزش و اطلاع رسانی شامل مطالب دانش افزایی در حوزه مصرف و بهینه سازی انرژی و نیز ارائه راهکارهای خویش انجام (DIY=Do It Yourself) است؛ که این بخش به معرفی و گامهای اجرایی کارهایی است که توسط افراد غیر متخصص علاقمند و با امکانات محدود قابل اجرا و ساخت می باشد؛ که به عنوان راهکارهای عملی ساده و ارزانی مطرحند.

رفتن به مشاوره، خدمات فنی، نگهداری و تعمیرات

مشاوره، خدمات فنی، نگهداری و تعمیرات

با اعتقاد به این که “هر مشتری یک شریک جدید کاری است”؛ تمام سعی تیم های کاری معطوف به ارائه خدمات مناسب نگهداری و تعمیرات پس از انجام تعهدات و فروش اولیه می باشد. همچنین توسعه امکانات و نیازهای بعدی و خواسته شده مشتری از اولویت های مطرح در خدمت رسانی های این شرکت می باشد. معرفی نامهای تجاری برتر، خدمات قابل دریافت و در دسترس با شرایط مناسب هزینه و در بهترین زمان انجام کار، فراهم ساختن امکان رقابت برای همکاران بخش تاسبسات و خدمات فنی همچنین امکان انتخاب و داشتن گزینه های بهتر برای مشتریان به موازات آن از اهداف و برنامه های این گروه کاری می باشد.

رفتن به قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با مباحث انرژی و ساختمان

قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با مباحث انرژی و ساختمان

آگاهی از قوانین و مقررات در زمینه های مختلف و عدم یکپارچگی ارائه مستندات علمی مربوط به استانداردها زمینه ساز بسیاری از مشکلات، اختلافات حرفه ای و بالارفتن هزینه های کارفرمایان، مجریان و در نهایت مصرف/استفاده کنندگان می گردد. اهمیت بالای این دسته از اطلاعات و دسترسی سریع و آسان به مجموعه ای از آنها، هدفی است که از ارائه این بخش دنبال می شود. انتخاب مطالب این بخش مبتنی بر نیازمندی هایی است که علاوه بر پاسخگویی به ابهامات فراد غیرفنی ساکن یک ساختمان، برآورده کننده نیاز افراد حرفی ای در مسائل مربوط به حوزه انرژی و به ویژه ساختمان نیز باشد.

ارتباط با ما

تماس مستقیم با مدیریت روابط عمومی و مدیر عامل