۱۳۹۶-۰۱-۲۱

آموزش، اطلاع رسانی و خویش انجامی

     این بخش مربوط به آموزش و اطلاع رسانی، شامل مطالب دانش افزایی در حوزه مصرف و بهینه سازی انرژی می باشد.

 

  • مقالات و گزارشها

در این زیربخش مطالب و مسائلی راجع به موضوعات مدیریت منابع آب و انرژی در ساختمان یا محیط هایی چون گلخانه و … می توانید بیابید.

 

در این زیربخش نرم افزارها و اپلیکیشنهایی راجع به موضوعات مدیریت منابع آب و انرژی می یابید (برای مشاهده روی عنوان این بخش کلیک کنید).

در این زیربخش راهکارهای خویش انجامی (DIY=Do It Yourself) شامل معرفی و گامهای اجرایی کارهایی که توسط افراد غیر متخصص علاقمند و با امکانات محدود قابل اجرا و ساخت می باشد را می یابید (برای مشاهده روی عنوان این بخش کلیک کنید).