۱۳۹۶-۰۲-۱۰

قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با مباحث انرژی و ساختمان

عدم یکپارچگی ارائه مستندات علمی مربوط به استانداردها و قوانین و مقررات زمینه ساز بسیاری از مشکلات، اختلافات حرفه ای و بالارفتن هزینه های کارفرمایان، مجریان و در نهایت مصرف/استفاده کنندگان می گردد.

این بخش با هدف دسترسی سریع و آسان به مجموعه ای از قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با مباحث انرژی و ساختمان دنبال می شود.

انتخاب مطالب این بخش مبتنی بر نیازمندی هایی است که علاوه بر پاسخگویی به ابهامات فراد غیرفنی ساکن یک ساختمان، برآورده کننده نیاز افراد حرفی ای در مسائل مربوط به حوزه انرژی و به ویژه ساختمان نیز باشد.

 

آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مقررات ملی ساختمان ایران (مبحث ۲۲) مراقبت و نگهداری از ساختمان ها