کنترل سطح آب در مخازن و استخرها

موضوع: کنترل سطح آب در مخازن و استخرها

هزینه: از حدود ۲۵ هزار تومان

تأمین تجهیزات: http://www.parsiancontrol.com،  http://shivaamvaj.com، http://relay.borna-co.com، http://irmicro.com

توضیحات:

برای کنترل سطح آب در مخازن و استخرها در خاموش و روشن کردن پمپ تغذیه و یا استفاده از آب ذخیره شده می توان از این تجهیز استفاده نمود. این ابزار با دقت بالا زمان روشن و خاموش شدن پمپ برای قرار دادن سطح آب مخزن یا استخر در محدوده و یا موقعیتی مشخص را کنترل خواهد کرد.

توضیحات تکمیلی:

” به این منظور حداقل دو الکترود مورد نیاز است که یکی برای سنجش پایینترین سطح (الکترود متصل به ترمینال L )، و دیگری برای سنجش بالاترین سطح مطلوب ( الکترود متصل به ترمینال H ) مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتیکه بدنه مخزن هادی باشد، کافیست که ترمینال مشترک C به بدنه مخزن متصل شود، در غیر اینصورت ( در مخازن پلاستیکی و غیر هادی ) الکترود سوم نیز مورد نیاز است که در کف مخزن قرار میگیرد ( این الکترود به ترمینال C وصل می شود ). بنابراین در صورتیکه مخزن خالی باشد، دستگاه به پمپ، فرمان روشن شدن میدهد تا آب وارد مخزن شود. با رسیدن سطح آب به الکترود H، دستگاه فرمان قطع میدهد و پمپ خاموش میشود. پس از مصرف آب، با رسیدن سطح آب به زیر الکترودL، مجدداً پمپ روشن میگردد. در این حالت ترمینالهای ۱۵ و ۱۸ کنتاکت رله مشابه شستی استوپ با بوبین کنتاکتور سری میشود.

برای تنظیم حساسیت دستگاه توسط دسته SENSITIVITY قابل تنظیم است. برای آب‌های معمولی و محلول‌ها، بهتر است حساسیت روی حداقل باشد، ولی برای مایعات با هدایت الکتریکی کم مثل آب مقطر می‌توان حساسیت را زیاد نمود. در مواردی که فاصله چاه یا مخزن تا محل دستگاه زیاد باشد و طول سیم‌های ارتباطی الکترودها به دستگاه زیادتر از حد معمول گردد، باید حساسیت بیشتر شود. به‌طور ساده برای تنظیم حساسیت، هر سه الکترود H ، C ، L در مایع موردنظر قرارگرفته و سپس دسته تنظیم حساسیت از ابتدا در جهت عقربه‌های خروجی ساعت چرخانده شود تا رله وصل کرده و سیگنال خروجی روشن شود.”[*]

پیوست ها:

http://irmicro.com/wp-content/uploads/catalog.pdf

http://www.tamkarco.com/Download/Catalog/3239141187_fa_TC1.pdf

http://shivaamvaj.com/wp-content/uploads/2017/09/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.pdf

[*] برداشت از سایت http://relay.borna-co.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *