شناخت و بررسی امکان استفاده از آخرین تکنولوژی HVAC موجود و مورد استفاده در دنیا

در گزارش حاضر، نتایج حاصله از اجرای طرح پژوهش ” شناخت و بررسی امکان استفاده از آخرین تکنولوژی HVAC موجود و مورد استفاده در دنیا ”   که در سالهای ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳ انجام شد ، ارائه شده است .  بررسی های بعمل آمده پیرامون سیستمهای HVAC شامل سیستمهای ناحیه ای ، مرکزی ، و نیز براساس نوع حامل انرژی تمام هوا ، هوا- آب و تمام آب  ، بانک اطلاعات جامع در خصوص تجهیزات HVAC و کشورهای تامین کننده تجهیزات ارائه می گردد .

در گزارش حاضر نتایج حاصل از بررسی های آماری  و مطالعات میدانی سیستم های HVAC نصب شده در کشور نیز ارائه شده است .

اتلاف قابل توجه انرژی در سیستم های HVAC نصب شده در کشور بدلیل عدم وجود کدها و استانداردهای اجباری جهت اعمال روشهای موثر در کاهش مصرف انرژی ، وجود مسائل فرهنگی ( ترجیح سیستم های ناحیه ای به جای سیستم های مرکزی ) ، قیمت پائین حامل های انرژی ( نفت ،گاز، الکتریسیته ) در قیاس با  قیمتهای جهانی ، طراحی سیستم ها به صورت بیشتر از حد مورد نیاز (Over Design  ) ، عدم استفاده از کنترلهای مناسب ، عدم استفاده از تجهیزات مناسب ، عدم بهینه بودن کارکرد تجهیزات و لوازم (لوله ها ، اتصالات ، … ) سیستم های HVAC ، تنظیم نبودن کارکرد سیستم های HVAC از جمله دلایلی هستند که مصرف انرژی در سیستم های HVAC نصب شده در داخل کشور را بیش از استانداردهای قابل قبول می نمایند .

جزئیات بررسی های آماری و میدانی در بخش ضمیمه آورده شده است .

در بررسی سیستم های نوین HVAC که در سطح بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، نتیجه بیانگر آنست که سیستم های زیرین از بهره وری انرژی مطلوبی برخوردار هستند.

  • سیستم حجم متغیر هوا ( از نوع زیرکفی یا بالاسری ) (Underfloor or Overhead Ductless VAV Systems)
  • سیستم توزیع هوا از کف (Underfloor Air Distribution)
  • سیستم تهویه جابجایی (Displacement Ventilation)
  • سیستم سرمایشی تبخیری دو مرحله ای (Two Stage Evaporative Cooling)
  • سیستم تیرسقف و سقف سرد (Chilled beam & Ceiling)
  • سیستم گرمایشی زیرکفی

با توجه به موقعیت خاص آب و هوایی کشور، سطح تکنولوژی و فرهنگ موجود در استفاده از سیستمهای HVAC ، و نیز با استناد به نتایج بررسی های آماری و میدانی سیستم های نصب شده در کشور، سیستمهای زیرین HVAC زیر برای کشور توصیه می شوند:

سرمایش :

 سیستم توزیع هوا از کف (Underfloor Air Distribution) جهت مناطق معتدل

سیستم سرمایش تبخیری دو مرحله ای (Two stage Evaporative Cooling) برای مناطق گرم و خشک

گرمایش :

سیستم گرمایش زیر کفی (Under floor Heating)

در مورد گرمایش، با توجه به وضعیت ویژه جغرافیایی کشور و آفتابی بودن هوای اکثر مناطق کشور در طول سال، پیشنهاد مشخص حاصله از این پژوهش تلفیق سیستمهای گرمایش زیر کفی با نحوه گرمایش خورشیدی می باشد. به طور بدیهی در ارائه تحقیق حاضر انجام بررسی های مقایسه ای میدانی بین سیستمهای پیشنهاد شده با سیستمهای متداول مورد تاکید قرار گرفته است.

همین نتایج این پژوهشی بیانگر ضرورت بکارگیری کدها و استانداردهای اجباری جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در سیستمهای HVAC مورد طراحی و بهره برداری در کشور، استفاده از کنترلهای هوشمند، بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات مورد استفاده در سیستمهای HVAC ، تنظیم عملکرد کل سیستم های HVAC (هماهنگ کردن کار کلیه قسمتها)، ارتقاء دانش دست اندرکاران طراحی و نصب اینگونه سیستم ها در کشور ( فرهنگ سازی) ، طراحی برنامه های نرم افزاری و قرار دادن آن در سایت اینترنتی با هدف فراهم آوردن امکان طراحی بهینه در سیستم های گرمایشی و سرمایشی در ساختمانهای کوچک در کشور می باشد. همزمان با تمرکز بر کاهش مصرف انرژی در سیستمهای HVAC، توجه به سایر روشهای کاهش هدف انرژی در ساختمان نظیر استفاده از پنجره های دو جداره ، استفاده از عایق، انتخاب جهت صحیح در احداث ساختمانها، استفاده از سقف سرد و   SDHV، نصب کنترلهای هوشمند و تبدیل ساختمان به ساختمانهای هوشمند (Intelligent Buldings) و غیره  الزامی می باشد.

 

منبع:

شرکت بهینه سوزی مصرف سوخت ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *