چک لیست های تعمیر و نگهداری برای تجهیزات HVAC ساختمان

هدف از ارائه این مطلب، معرفی فرآیند تدوین چک لیست های تعمیر و نگهداری برای تجهیزاتHVAC ساختمان است که قسمتی از راهنمای تعمیر و نگهداری ساختمان بوده و مدیریت تعمیر و نگهداری می تواند با استفاده از آن سریعاً وضعیت موجود را نسبت به حالت بهینه مقایسه نموده و تصمیم گیری کند.

منظور از نگهداری و تعمیرات، مجموعه فعالیت ها و عملیاتی است که در جهت حفظ کنترل و افزایش عمر مفید تجهیزات و تأسیسات انجام می شود. انجام این امر مستلزم ایجاد یک نظام نگهداری و تعمیرات بوده که مواردی از قبیل
برنامه ریزی و نگهداری تعمیرات اصلاحی، اساسی، پیشگیرانه و پیشگویانه را شامل می شود.

ایجاد سیستم اطلاعات فنی به عنوان بانک اطلاعات بهره ور در قالب چک لیست های تعمیر و نگهداری، نتایج
قابل توجهی را به همراه خواهد داشت که می توان به کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات، حداقل نمودن زمان توقف
ناشی از خرابیهای تجهیزات و تأسیسات، افزایش بهره وری و همچنین قابلیت اعتماد تجهیزات و دستگاه ها اشاره نمود.

در این پروژه ضمن مطالعه و ارائه تعاریف پایه و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت از ایجاد سیستم بانک اطلاعات
تعمیر و نگهداری، نخست اطلاعات قابل دسترس در سطح  جهان و کشور در خصوص چک لیست های تعمیراتی جمع آوری شده، سپس با انتخاب چندین مورد از تجهیزات و تأسیسات به کار رفته در ساختمان در خصوص نحوه عملکرد و نکات فنی اصلی قابل توجه، بررسی به عمل آمد. پس از آن دوره تعمیر و تعویض تجهیزات با عنایت به موارد جانبی از قبیل خصوصیات آب مورد استفاده، سوخت مصرفی، کاهش مصرف انرژی و شرایط اقلیمی محل ساختمان مورد توجه قرار گرفت.

با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، چک لیست های مقدماتی و جامع برای هر تجهیز، تهیه شد. تفاوت
چک لیست های مقدماتی و جامع به سطح تخصص بهره ور و تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده برای بررسی وضعیت موجود، باز می گردد.

در چک لیست های مقدماتی شخص استفاده کننده (User)، تکنسین تعمیرات بوده و جهت تکمیل جداول نیاز به تجهیز خاصی ندارد اما در چک لیست های جامع، شخص استفاده کننده تخصص بالاتری داشته و برای تکمیل جداول به بعضی از وسایل اندازه گیری نیاز دارد.

این چک لیست ها مشخص کننده مواردی است که در هر تجهیز به لحاظ تعمیراتی بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین دوره تعمیر یا چک کردن نیز در این جداول مشخص شده است. در نهایت جداول چهارگانه روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه (بر حسب نیاز) برای هر تجهیز طراحی و ارائه شده است به نحوی که مسئول سیستم تعمیر و نگهداری با در اختیار داشتن این جداول می تواند به طور منظم وضعیت سیستم HVAC را مونیتورینگ نموده و تدابیر تعمیراتی را در صورت لزوم، اعمال نماید.

منبع:

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *