بررسی تجربیات دیگر کشورها در زمینه درزگیری

۱- برنامه کمکی بهبود راندمان مصرف انرژی در ایالات متحده آمریکا[۱] ۱-۱-۱- تاریخچه این برنامه که بزرگترین برنامه ملی آمریکا در زمینه بهبود راندمان انرژی ساختمانهای مسکونی می باشد، توسط وزارت نیرو آمریکا[۲] در سال ۱۹۷۶بمنظور کاهش هزینه های مصرف انرژی در خانواده های کم درآمد بخصوص خانواده هایی که در آنها  افراد مسن، افراد اطلاعت بیشتر دربارهبررسی تجربیات دیگر کشورها در زمینه درزگیری[…]

بررسی تاثیر درزگیرها بر بار حرارتی و برودتی ساختمان

       با وقوع بحران انرژی در دهه ۱۹۷۰، تلاش دولتها برای مطالعه و جایگزین کردن انرژی‌های نو و تجدیدپذیر از یک سو، و از سوی دیگر، برای افزایش بهره وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، رو به افزایش نهاد. در این میان، ابتدا، کشورهای توسعه یافته تر، با تهیه برنامه های متفاوت، صرفه جویی در اطلاعت بیشتر دربارهبررسی تاثیر درزگیرها بر بار حرارتی و برودتی ساختمان[…]

جمع بندی و نتیجه گیری

منظور از نگهداری و تعمیرات، مجموعه فعالیتها و عملیاتی است که در جهت حفظ، کنترل و افزایش عمر مفید تجهیزات و تأسیسات انجام می شود. انجام این امر مستلزم ایجاد یک نظام نگهداری و تعمیرات بوده که مواردی از قبیل برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات اصلاحی، اساسی، پیشگیرانه و پیشگویانه را شامل می شود. هدف اطلاعت بیشتر دربارهجمع بندی و نتیجه گیری[…]

چک لیست تعمیر و نگهداری و دستورالعمل اجرایی چک لیست

کارکرد و بازدهی حداکثر تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات به حفظ و نگهداری از تمام قسمتهای آن بستگی دارد و تنها زمانی می توانند به نحو مطلوب و با بازده مورد انتظار کارکرده و حداکثر دوام و عمر مفید را داشته باشند که طبق برنامه ای منظم تحت مراقبت و نگهداری قرار گیرند. در اطلاعت بیشتر دربارهچک لیست تعمیر و نگهداری و دستورالعمل اجرایی چک لیست[…]

تعیین دوره تعمیر و تعویض تجهیزات و قطعات

برای تجهیزات مختلف با توجه به شرایط اقلیمی، نوع تجهیز، کیفیت سوخت و … چک لیستهای کوتاه و بلند، تهیه شده و با توجه به داده های اخذ شده در چک لیستها، دوره تعمیر وتعویض قطعات مشخص می گردد. در تعیین این دوره، پارامترهای زیر مؤثر می باشند: خصوصیات و سختی آب مورد استفاده در اطلاعت بیشتر دربارهتعیین دوره تعمیر و تعویض تجهیزات و قطعات[…]

اجزا دستگاه ها و سیستم های کنترل آنها

الکتروموتورها  : موتورهایی که در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع استفاده می شوند، عموماً تک فاز یا سه فاز و از نوع موتورهای القایی جریان متناوب می باشند. موتورهای کوچک (۲/۱) اسب بخار، تک فاز و موتورهای بزرگ تر، از برق سه فاز استفاده می کنند. این موتورها تقریباً دارای مشخصه سرعت ثابت اطلاعت بیشتر دربارهاجزا دستگاه ها و سیستم های کنترل آنها[…]

ارائه گزارش از چگونگی عملکرد کیفی و کمّی دستگاه ها و سیستم های کنترل آنها

شرایط محیط زیست انسان تأثیرمستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجام کار و به طور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجا که بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره، حائز اهمیت بسیاری است اطلاعت بیشتر دربارهارائه گزارش از چگونگی عملکرد کیفی و کمّی دستگاه ها و سیستم های کنترل آنها[…]

گردآوری چک لیست های مورد استفاده برای تجهیزات مختلف در ایران

هر چند موضوع استفاده از چک لیست های تعمیراتی سیستم HVAC  در ایران زیاد مورد توجه قرار ندارد اما برخی از مراکز از جمله دانشگاه های بزرگ به دلیل گستردگی و تعدد سیستم های تهویه مطبوع، این موضوع را تا حدودی رعایت می کنند. در ادامه نمونه ای از چک لیست های تعمیراتی که به اطلاعت بیشتر دربارهگردآوری چک لیست های مورد استفاده برای تجهیزات مختلف در ایران[…]

مقدمه، چگونگی تهیه و ارائه اسناد بهره برداری و تعمیر و نگهداری

ارائه اسناد بهره برداری و تعمیر و نگهداری مناسب، لازمه عملکرد ایمن، قابل اعتماد و مؤثر سیستم های ساختمان می باشد. هدف این اسناد، راهنمائی مناسب برای طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای تهویه مطبوع ساختمان به صورت آماده سازی و ارائه اسناد تعمیر و نگهداری که دارای خصوصیات زیر است، می باشد: –  آماده سازی اطلاعت بیشتر دربارهمقدمه، چگونگی تهیه و ارائه اسناد بهره برداری و تعمیر و نگهداری[…]

چک لیست های تعمیر و نگهداری برای تجهیزات HVAC ساختمان

هدف از ارائه این مطلب، معرفی فرآیند تدوین چک لیست های تعمیر و نگهداری برای تجهیزاتHVAC ساختمان است که قسمتی از راهنمای تعمیر و نگهداری ساختمان بوده و مدیریت تعمیر و نگهداری می تواند با استفاده از آن سریعاً وضعیت موجود را نسبت به حالت بهینه مقایسه نموده و تصمیم گیری کند. منظور از نگهداری اطلاعت بیشتر دربارهچک لیست های تعمیر و نگهداری برای تجهیزات HVAC ساختمان[…]