بررسی استاندارد مشخصات فنی و گونه بندی درزگیرها (براساس استاندارد ASTM)

۳-۱- استاندارد C711-03 روش آزمایش استاندارد برای تعیین انعطاف‌پذیری و استحکام درزگیرهای الاستومری یکپارچه حاوی حلال در دماهای کم انعطاف‌پذیری و استحکام بعد از چرخه‌های زمان‌دهی با دماهای کم و زیاد تعیین می‌شود. در این روش شرایط واقعی شبیه‌سازی نمی‌شود ، ولی معیاری از خواص الاستومری یا انعطاف‌پذیری درزگیرهای ساختمانی در دماهای کم را نشان اطلاعت بیشتر دربارهبررسی استاندارد مشخصات فنی و گونه بندی درزگیرها (براساس استاندارد ASTM)[…]

بررسی درزگیرهای موجود در بازارهای جهانی و داخلی

 سازندگان تجهیزات درزگیری در دنیا ۲-۱-۱- سازندگان در کشور آمریکا ۲-۱-۱-۱- شرکت Pemko [8] در طی ۵۰ سال گذشته این شرکت محصولات جدید خود را بهمراه نوآوری در زمینه تجهیزات درزگیری درب و پنجره ارائه کرده است. ۱۰ سال پیش لولای آلومینیومی یکپارچه و ۵ سال پیش درزگیرهای لبه ای توسط این شرکت طراحی و اطلاعت بیشتر دربارهبررسی درزگیرهای موجود در بازارهای جهانی و داخلی[…]

بررسی تجربیات دیگر کشورها در زمینه درزگیری

۱- برنامه کمکی بهبود راندمان مصرف انرژی در ایالات متحده آمریکا[۱] ۱-۱-۱- تاریخچه این برنامه که بزرگترین برنامه ملی آمریکا در زمینه بهبود راندمان انرژی ساختمانهای مسکونی می باشد، توسط وزارت نیرو آمریکا[۲] در سال ۱۹۷۶بمنظور کاهش هزینه های مصرف انرژی در خانواده های کم درآمد بخصوص خانواده هایی که در آنها  افراد مسن، افراد اطلاعت بیشتر دربارهبررسی تجربیات دیگر کشورها در زمینه درزگیری[…]

بررسی تاثیر درزگیرها بر بار حرارتی و برودتی ساختمان

       با وقوع بحران انرژی در دهه ۱۹۷۰، تلاش دولتها برای مطالعه و جایگزین کردن انرژی‌های نو و تجدیدپذیر از یک سو، و از سوی دیگر، برای افزایش بهره وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، رو به افزایش نهاد. در این میان، ابتدا، کشورهای توسعه یافته تر، با تهیه برنامه های متفاوت، صرفه جویی در اطلاعت بیشتر دربارهبررسی تاثیر درزگیرها بر بار حرارتی و برودتی ساختمان[…]